Оцінка персоналу є інструментом, який дозволяє підвищити ефективність процесів, сприяти залученості персоналу в досягненні стратегічних цілей організації.

Катерина Дудка, консультант КЦ АВМ з управління ефективністю молочнотоварними фермами, пояснює, що за допомогою процедури періодичної оцінки персоналу виявляється рівень відповідності компетенцій працівника (його вмінь, знань, трудової поведінки, результатів його діяльності) вимогам, встановленим на підприємстві, а також напрямки розвитку працівника як професійного так і особистісного.

Періодична (річна) оцінка персоналу — це циклічний процес, що повторюється з року в рік.

В рамках розробки та впровадження *«Референтної моделі ферми» АВМ спільно з IFC було сформовано процедури оцінки персоналу. Алгоритм проведення оцінки:

Документи та інструменти в процесі:

  • Регламент процесу оцінки та мотивації персоналу
  • Словники компетенцій
  • Ключові показники ефективності  
  • Перелік посад та можливих рівнів її розвитку (в залежності від розвитку компетенцій)
  • Для кожної посади:

             – Профіль посади = Посадова інструкція

             – Карта ефективності (щомісячний моніторинг персональних КПЕ)

             – Атестаційний лист (для первинної та щорічної оцінки)

             – Анкета для оцінки за методом 360 гр.

             – Підсумковий файл для консолідації результатів оцінки та прийняття кадрових рішень

  • Положення про Атестаційну комісію

Щоб переглянути методичні рекоменації , переходьте на інформаційну сторінку про Референтну модель ферми, у розділ  Управління персоналом.

Підсумовуючи, оцінка персоналу безпосередньо впливає на фінансові аспекти управління компанією, оскільки вона визначає, як розподіляються ресурси та які рішення приймаються щодо винагороди та розвитку співробітників. Зокрема, персонал  може отримати підвищення заробітної плати, нарахування бонусів та інших форм матеріального заохочення або ж за рахунок підприємства відвідати топові курси, семінари, лекції і т.д..

Роботодавець за допомогою такої оцінки може виявити потенційні ризики, пов'язані з низькою продуктивністю або незадоволенням співробітників, визначити надлишкові або недостатньо ефективні витрати на персонал (це допомагає приймати рішення про скорочення штату, перерозподіл обов’язків або залучення нових фахівців), планування кар'єрного росту та наступництва (знижує витрати на залучення нових фахівців і забезпечує безперервність бізнес-процесів).

Консультаційний Центр Асоціації виробників молока

(*Референтну модель молочної ферми в Україні створили Міжнародна фінансова корпорація за підтримки Міністерства фінансів Австрії спільно з Асоціацією виробників молока та компанією «Пьотінгер Україна»)


Нагадаємо, що референтна модель молочної ферми в Україні — це еталонна модель операційної діяльності ферми. В її основу покладено найкращі світові управлінські та виробничі практики.

Маєте додаткові питання, звертайтесь за тел. +38 (093) 608 71 87 або пишіть zyateva@avm-ua.org.


ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

ЕФЕКТИВНІ МОТИВАЦІЙНІ СХЕМИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НА МТФ – ЗБИТОК ЧИ ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА?

СПРАВЕДЛИВА ОПЛАТА ПРАЦІ НА МТФ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ.