Амінокислоти відіграють важливу роль у підтримці здоров’я тварин, оскільки вони є будівельними блоками білків та беруть участь у багатьох біохімічних процесах. 

Артем Арутюнов, консультант КЦ АВМ та GAF, розповідає про роль амінокислот для організму різних груп корів.

Різновиди амінокислот

Амінокислоти(АА) — це поживні речовини, які в першу чергу відповідають за синтез білка. Вони відіграють вирішальну роль майже у всіх тканинах і беруть участь у різних метаболічних шляхах, навіть у невеликих кількостях (NASEM, 2021).

Амінокислоти є структурними одиницями білків, що володіють інформацією генетичного коду для задоволення потреб організму. Однак лише 20 генетично закодовані. Амінокислоти — сполуки, що у своєму складі містять аміно- (- NH2) та карбоксильну (- СООН) групи, за винятком проліну, який містить вторинну аміногрупу (-NH-).

Поділ амінокислот на 3 види:

У харчуванні жуйних тварин незамінні амінокислоти вважаються такими, що постачаються ендогенно, а несуттєві (замінні) — постачаються екзогенно

 • Несуттєві амінокислоти синтезуються ендогенно тканиною тварин з метаболітів проміжного метаболізму та груп амінокислот. Вони можуть бути синтезовані з інших несуттєвих амінокислот або, при необхідності, з необхідних АА.

Приклади: аланін, аспарагінова кислота, аспарагін, цистеїн, глутамінова кислота, глутамін, гліцин, пролін, серин та тирозин.

 • Незамінні амінокислоти не виробляються організмом, і якщо вони є (аргінін і гістидин), то вони знаходяться в невеликих кількостях.

Приклади: гістидин, аргінін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан та валін.

Використовуючи амінокислоти у дієтах необхідно враховувати:

 • Ефективність амінокислот не є постійною.
 • Необхідно задовольнити потреби в обслуговуванні білка, перш ніж задовольнити виробничі вимоги у молочних корів.
 • Стадія лактації також відіграє значну роль у визначенні використання амінокислот.
 • Важливо забезпечити корів достатньою кількістю амінокислот для оптимізації їх здоров'я, розмноження та виробництва молока.

На схемі: білковий метаболізм молочних корів

Амінокислоти для покращення продуктивності

Введення в раціони більшої кількості дієтичного білка та кращого амінокислотного складу для корів може значно збільшити вироблення молока. Дефіцит метіоніну, лізину або будь-якої іншої амінокислоти може обмежити синтез білків у молочних залозах, що знижує виробництво молока. Однак дослідження показують, що збільшення загальної доступності амінокислот для тонкої кишки призводить до збільшення виробництва, пов'язаного з підвищеною доступністю одноразових несуттєвих амінокислот. 

Вплив на ріст телят

Для телят найважливішими амінокислотами є метіонін, лізин, ізолейцин, треонін та лейцин. Дефіцит будь-якої з цих амінокислот призводить до уповільнення росту та затримки настання зрілості. Найважливіша з них, метіонін, є незамінною амінокислотою. Незважаючи на неефективне використання з біологічної точки зору, метіонін важливий у ВРХ як донор метильної групи та попередник синтезу цистеїну.

Лізин — друга важлива амінокислота, яка необхідна для вирощування телят, особливо в дієтах на основі кукурудзи. Кукурудза має відносно низький вміст лізину. Отже, якщо кукурудза є основним компонентом раціону корови, то ймовірно виникає необхідність розглянути можливість доповнення раціону.

Амінокислоти та відтворення стада

У жуйних тварин недоїдання амінокислот може мати негативний вплив на фертильність, особливо під час ранньої овуляції. Найпомітніше, що прийом метіоніну та лізину має сильний ефект протягом усього циклу фертильності. Ці дві амінокислоти особливо важливі для ембріонального розвитку. Споживання занадто малої кількості будь-якої з поживних речовин може негативно вплинути на фертильність.

Згідно одного із досліджень, згодовування захищеного метіоніну від розпаду у рубці в період перед заплідненістю корови значно покращило післяпологову продуктивність. Крім того, доведено, що на успішність вагітності корови, впливає споживання достатньої кількісті метіоніну та лізину протягом всього періоду, особливо з 9 по 19 день (організм корови визначає, чи продовжувати вагітність).

Амінокислоти у транзитний період

Переваги додавання метіонінової добавки коровам з недостачею в організмі метіоніну:

 • збільшення у споживанні корму;
 • збільшення надою молока разом із збільшеним вмістом жиру та білка;
 • зниження випадків захворювання на кетоз;
 • покращення функціонування печінки;
 • покращення функціонування імунної системи;
 • зниження випадків запальних процесів;
 • збільшення в розмірі ембріонів, а також зниження ризиків аборту;
 • покращений метаболізм потомства;
 • більша вага телят при народжені;
 • збільшені темпи росту потомства;
 • збільшена продуктивність у вироблені молока потомством.

Висновок

Амінокислоти відіграють важливу роль у раціонах корів, забезпечуючи здоров’я та продуктивність.  Використовуйте корма,  які мають належну кількість якісного розщеплюваного в рубці протеїну для покращення використання мікробного протеїну. Згодовуйте якісні білкові корма з достатньою кількістю нерозщеплювального в рубці протеїну для забезпечення необхідної кількісті амінокислот. Не забувайте про необхідну кількість енергії для нормального засвоювання  білку організмом корів.


Кожна молочнотоварна ферма особлива і підхід має бути індивідуальним. Для налагодження процесів на фермі звертайтеся в Консультаційний центр АВМ.

Контакти: тел. +38 (093) 608 71 87 , ел. пошта zyateva@avm-ua.org. 

Консультаційний центр АВМ